Quasi real-time fault model estimation for near-field tsunami forecasting based on RTK-GPS analysis: Application to the 2011 Tohoku-Oki earthquake (M-w 9.0) Academic Article

authors

 • Ohta, Yusaku
 • Kobayashi, Tatsuya
 • Tsushima, Hiroaki
 • Miura, Satoshi
 • Hino, Ryota
 • Takasu, Tomoji
 • Fujimoto, Hiromi
 • Iinuma, Takeshi
 • Tachibana, Kenji
 • Demachi, Tomotsugu
 • Sato, Toshiya
 • Ohzono, Mako
 • Umino, Norihito

publication date

 • 2012

Digital Object Identifier (DOI)

volume

 • 117

times cited

 • 117